Kestävää 

Hyvinvointia

Näsimentor tuottaa kestävää hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille psykiatrisen osaamisen avulla, Korkealla ammattitaidolla ja Suurella sydämellä.

Yhdessä saavutamme enemmän

Me Näsimentorissa toimimme sosiaali- ja terveyspalveluiden rajapinnalla, vieden psykiatrisen osaamisen sinne, missä lapsen, nuoren ja perheen ongelmat konkretisoituvat arjen haasteiksi.

Etsimme ratkaisuja oireiden taustasyihin ja käynnistämme kehityksen kohti pysyviä muutoksia. Tehtävämme on rakentaa turvallisia suhteita, vahvistaa vuorovaikutusta ja kestävää hyvinvointia.

Tarjoamme lasten- ja nuorten psykiatristen yksilöpalveluiden ja psykiatrisen perhetyön lisäksi monipuolisia terapiapalveluita, koulutusta ja työnohjausta. 

Toimintamme Näsimentorissa perustuu arvostavaan, laadukkaaseen ja joustavaan työskentelyyn. Olemme kuntien, yritysten ja yksityisten asiakkaiden pidetty ja luotettava kumppani jo vuodesta 2007.

Palvelumme

Lasten- ja nuorten psykiatriset palvelut

Syömis- ja pakko-oireiset häiriöt. Ahdistus-, masennus-, itsetuhoisuus- ja käytöshäiriö oireiden hallinnan tueksi. 

 

Sijaishuollon ennaltaehkäisynä, palveluiden tukena ja kotiutuessa.  

Psykiatrinen perhetyö

Perheessä kuormittava kriisi. Perheen vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden tueksi. Lasten perhesuhteissa tapahtuvan kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.


Sijaishuollon ennaltaehkäisynä, tukena ja kotiutuessa.

Terapia- ja asiantuntijapalvelut

Perhe-, tanssiliike- ja eläinavusteinen terapia sekä NEPSY- valmennus toipumisen ja arjen tueksi.


Koulutukset, mentorointi, konsultointi ja työnohjaus ammattilaisten tueksi.

Palautteita

"Saimme lisää ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen ja asiakkaan arjessa alkoi tapahtumaan konkreettisia positiivisia muutoksia."

Sosiaalityöntekijä

"Ollaan saatu valtavan suuri apu ja tuki meidän koko perheelle."

Asiakasperheen vanhempi

"Helppo jutella ja kiva tehdä asioita yhdessä."

asiakasnuori
Customers served! 250 aUTETTUA lasta- ja nuorta
Customers served! 250 asiakasperhettä
Customers served! 250 yHTEISTYÖKUMPPANIA

AsiakastarinaPerheessä vanhemmat, kaksi alle kouluikäistä lasta ja 14-vuotias nuori, jolla ahdistuneisuutta, paniikkikohtauksia ja syömishäiriöajatuksia. Perheessä riitoja päivittäin nuoren syömisestä, vetäytyneisyydestä ja  koulussa terveydenhoitaja oli esittänyt huolensa nuoren muuttuneesta olemuksesta.

 

Myös nuoremmat lapset reagoivat huonoon ilmapiiriin kotona, päiväkotiin lähtö oli hankalaa ja itkuisuus lisääntynyt molemmilla lapsilla. Vanhemmat väsyneitä tilanteeseen, jonka edessä olivat keinottomia, ristiriidat heijastuivat myös parisuhteeseen ja keskinäiseen kommunikointiin.

Yhteydenotto

Perheen oman kunnan sosiaalityöntekijä otti yhteyttä Näsimentoriin. Sovittiin aloitusneuvottelu, jossa osallistujina lasten vanhemmat, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja Näsimentorilta. Palaverissa sovittiin työskentelyn aloitus ja tavoitteet.

Toiminta

Tapaamisilla perhe sai tietoa syömishäiriöstä, keinoja toimia haastavissa tilanteissa ja tukea nuorta syömishäiriötä vastaan taistelussa. Näsimentorin työntekijä mahdollisti avoimen keskustelun perheenjäsenten kesken. Nuoren kanssa visioitiin elämää ilman syömishäiriötä ja kannustettiin valintoihin, jotka tukevat nuoren omannäköistä elämää. Nuoren kanssa opeteltiin erottelemaan syömishäiriöajatukset omista ajatuksista. Näsimentorin työntekijä toimi vanhempien ja nuoren tukena erikseen ja yhdessä. Vanhempien voimavaroja lisättiin ja nuorta autettiin omassa prosessissaan.

Päättäminen

Perheen ja nuoren kanssa työskenneltiin kaksi kertaa viikossa, kuuden kuukauden ajan. Riidat vähentyivät merkittävästi, vanhempien syyllisyyden tunne nuoren
sairastumisesta vähentyi ja jaksaminen lisääntynyt. Vanhemmat löysivät keinoja tukea nuorta. Nuoren
syömishäiriöoireet ovat paremmin hallinnassa ja keskusteluyhteys vanhempien kanssa on parantunut. Muutokset heijastuvat myös pikkusisaruksiin positiivisesti. Perheellä on mukavaa yhteistä tekemistä ja keinoja selvitä vaikeista tilanteista.

Asiakaslupaus

Kohtaamme lapsen, nuoren ja perheen arvostavasti. 

Näemme lapsen, nuoren ja perheen vahvuudet ja mahdollisuudet.

MAHDOLLISTAMME uusien, kestävien toimintamallien oppimisen ja kehityksen.

Hei, mukava tavata!

Onko sinulla tai asiakkaallasi perheessä tilanne, johon toivot saavasi apua. Me Näsimentorissa olemme erikoistuneet psykiatristen haasteiden kohtaamiseen ja arjen haltuun ottamiseen. Elämän ei tarvitse olla vain selviämistä ja toivon etsimistä. Me annamme koko tiimimme osaamisen käyttöösi, ja kuljemme tukenasi arjen pulmia ratkoessa.

Keskustellaan tilanteestasi ja etsitään ratkaisut yhdessä!

 Alina Korpela

Psykiatrinen sairaanhoitaja, CEO