Kestävää 

Hyvinvointia

Näsimentor tuottaa kestävää hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille psykiatrisen osaamisen avulla, korkealla ammattitaidolla ja suurella sydämellä.

Yhdessä saavutamme enemmän

Me Näsimentorissa toimimme sosiaali- ja terveyspalveluiden rajapinnalla, tuoden   psykiatrisen osaamisen sinne, missä lapsen, nuoren ja perheen ongelmat konkretisoituvat arjen haasteiksi.

Etsimme ratkaisuja oireiden taustasyihin ja käynnistämme kehityksen kohti pysyviä muutoksia. Tehtävämme on rakentaa turvallisia suhteita, vahvistaa vuorovaikutusta ja kestävää hyvinvointia.

Tarjoamme lasten- ja nuorten psykiatristen yksilöpalveluiden ja psykiatrisen perhetyön lisäksi monipuolisia terapiapalveluita, koulutusta ja työnohjausta. 

Toimintamme Näsimentorissa perustuu arvostavaan, laadukkaaseen ja joustavaan työskentelyyn. Olemme kuntien, yritysten ja yksityisten asiakkaiden pidetty ja luotettava kumppani jo vuodesta 2007.

Palvelumme

Kun lapsella tai nuorella on syömis- ja/tai pakko-oireinen häiriö.


 Ahdistus-, masennus-, itsetuhoisuus- ja käytöshäiriö oireiden hallinnan tueksi. 

 

Sijaishuollon ennaltaehkäisynä, palveluiden tukena ja kotiutuessa.  

Kun perheessä on kuormittava tilanne tai kriisi.


Perheen vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden tueksi. Lasten perhesuhteissa tapahtuvan kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.


Sijaishuollon ennaltaehkäisynä, perheen tukena ja kotiutuessa.

Tanssiliike- ja eläinavusteinen terapia sekä NEPSY- valmennus arjen ja toimintakyvyn tueksi.Koulutukset, mentorointi, konsultointi ja työnohjaus ammattilaisten tueksi.

Palautteita

"Saimme lisää ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen ja asiakkaan arjessa alkoi tapahtumaan konkreettisia positiivisia muutoksia."

Sosiaalityöntekijä

"Ollaan saatu valtavan suuri apu ja tuki meidän koko perheelle."

Asiakasperheen vanhempi

"Helppo jutella ja kiva tehdä asioita yhdessä."

asiakasnuori
Customers served! 450 Autettua lasta ja nuorta
Customers served! 450 asiakasperhettä
Customers served! 450 yHTEISTYÖKUMPPANIA

Asiakastarina


Perheessä vanhemmat, kaksi alle kouluikäistä lasta ja 14-vuotias nuori, jolla ahdistuneisuutta, paniikkikohtauksia ja syömishäiriöajatuksia. Perheessä riitoja päivittäin nuoren syömisestä, vetäytyneisyydestä ja  koulussa terveydenhoitaja oli esittänyt huolensa nuoren muuttuneesta olemuksesta.

 

Myös nuoremmat lapset reagoivat vaikeaan tilanteeseen kotona, päiväkotiin lähtö oli hankalaa ja itkuisuus lisääntynyt molemmilla lapsilla. Vanhemmat olivat väsyneitä tilanteeseen, jonka edessä kokivat keinottomuutta, ristiriidat heijastuivat myös parisuhteeseen ja perheen keskinäiseen kommunikointiin.

1. aloitus

Sosiaalityöntekijän yhteyden-

otto Näsimentoriin. 


Sovittiin aloitusneuvottelu, jossa osallistujina olivat perheen vanhemmat, nuori, sosiaali-työntekijä ja perheelle nimetty oma työntekijä Näsimentorilta.


Palaverissa sovittiin

työskentelyn aloitusajankohta ja tavoitteet.

2. Toiminta

Tapaamisilla perhe sai tietoa syömishäiriöstä, keinoja toimia haastavissa tilanteissa ja tukea nuoren syömishäiriötä vastaan taistelussa. 


Näsimentorin työntekijä mahdollisti avoimen keskustelun perheenjäsenten välillä. Nuoren kanssa visioitiin elämää ilman syömishäiriötä ja kannustettiin valintoihin, jotka tukevat nuoren omannäköistä elämää. Nuoren kanssa opeteltiin erottelemaan syömishäiriöajatukset omista ajatuksista sekä keinoja vähentää syömishäiriöajatuksia. 


Näsimentorin työntekijä toimi vanhempien ja nuoren tukena erikseen ja yhdessä. Vanhempien voimavaroja ja keinoja lisättiin ja nuorta autettiin hänen omassa  toipumis-prosessissaan.               

3. Päättäminen

Perheen ja nuoren kanssa työskenneltiin kaksi kertaa viikossa, kuuden kuukauden ajan. Riidat vähentyivät merkittävästi, vanhempien syyllisyyden tunne nuoren sairastumisesta

vähentyi ja voimavarat lisääntyivät. Vanhemmat löysivät keinoja tukea nuorta.


Nuoren syömishäiriöoireet ovat paremmin hallinnassa. Vuorovaikutus perheen sisällä ja keskusteluyhteys vanhempien kanssa on muuttunut avoimemmaksi.


Muutokset heijastuvat myös pikkusisaruksiin positiivisesti. Perheellä on mukavaa yhteistä tekemistä ja keinoja selvitä vaikeista tilanteista.

Asiakaslupaus

Kohtaamme lapsen, nuoren ja perheen arvostavasti. 

Näemme lapsen, nuoren ja perheen vahvuudet ja mahdollisuudet.

MAHDOLLISTAMME uusien, kestävien toimintamallien oppimisen ja kehityksen.

Hei, mukava tavata!

Onko sinulla tai asiakkaallasi perheessä tilanne, johon toivot saavasi apua. Me Näsimentorissa olemme erikoistuneet psykiatristen haasteiden kohtaamiseen ja arjen haltuun ottamiseen. Elämän ei tarvitse olla vain selviämistä ja toivon etsimistä. Me annamme koko tiimimme osaamisen käyttöösi, ja kuljemme tukenasi arjen pulmia ratkoessa.

Keskustellaan tilanteestasi ja etsitään ratkaisut yhdessä!

 Matti Näsi

Psykiatrinen sairaanhoitaja, työyhteisösovittelija, CEO

Jätä viesti tai soita:

matti.nasi@nasimentor.fi

044 270 4902