Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia sekä kehittämistä ja tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus mahdollistaa oman työtavan, johtamis-taitojen ja muun yksilöllisen osaamisen kehittämisen. Työnohjaus on yksi tehokkaimmista keinoista vastata tämän päivän työelämän ajankohtaisiin haasteisiin.

how to develop your own website

Työnohjauksen lähtökohtana ja työskentelyn perustana on työnohjaussopimus, jossa sovitaan työnohjaukselle tavoitteet ja työskentelyaikataulu. 

 • Työnohjauksen tavoitteita: 
  - Perustehtävän kirkastaminen ja ammatillinen kasvu.
  - Työssä kehittyminen.
  - Toiminnan laadun varmistaminen.
  - Edistää työyhteisön toimintaa. Edistää yksittäisen työntekijän ja työryhmän (tiimin tms.) vuorovaikusta.
  - Vahvistaa työyhteisön edellytyksiä kohdata ongelmatilanteita.
  - Lisätä yksilön ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan.
  - Johdon työnohjauksessa tarkastellaan kunkin omaa käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita.
 • Hyödyt:
  - Selkiyttää organisaation tavoitteita.
  - Lisää toiminnan sujuvuutta sekä tuloksellisuutta.
  - Oppiminen ja yhteistyö tehostuvat sekä työilmapiiri paranee.
  - Ammatti-identiteetit ja työroolit selkiytyvät.
  - Työn mielekkyys ja hallinnan tunne lisääntyy.
  - Ihmisten voimavarat tulevat paremmin käyttöön, jolloin myös jaksaminen ja stressinkäsittely helpottuvat.

© Copyright 2018 Näsimentor Oy - All Rights Reserved
Webdesign Media Fellows