free bootstrap template


Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia sekä kehittämistä ja tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus mahdollistaa oman työtavan, johtamis-taitojen ja muun yksilöllisen osaamisen kehittämisen. Työnohjaus on yksi tehokkaimmista keinoista vastata tämän päivän työelämän ajankohtaisiin haasteisiin.

Marjo Veima
Marjo Veima Tmi
Y: 3150219-3
p. 044 270 4901

Matti Näsi
NM Sovittelu
Y: 2046122-6
p. 044 270 4902

 • Työnohjauksen tavoitteita: 
  - Perustehtävän kirkastaminen ja ammatillinen kasvu.
  - Työssä kehittyminen.
  - Toiminnan laadun varmistaminen.
  - Edistää työyhteisön toimintaa. Edistää yksittäisen työntekijän ja työryhmän (tiimin tms.) vuorovaikusta.
  - Vahvistaa työyhteisön edellytyksiä kohdata ongelmatilanteita.
  - Lisätä yksilön ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan.
  - Johdon työnohjauksessa tarkastellaan kunkin omaa käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita.
 • Hyödyt:
  - Selkiyttää organisaation tavoitteita.
  - Lisää toiminnan sujuvuutta sekä tuloksellisuutta.
  - Oppiminen ja yhteistyö tehostuvat sekä työilmapiiri paranee.
  - Ammatti-identiteetit ja työroolit selkiytyvät.
  - Työn mielekkyys ja hallinnan tunne lisääntyy.
  - Ihmisten voimavarat tulevat paremmin käyttöön, jolloin myös jaksaminen ja stressinkäsittely helpottuvat.

© Copyright 2018 Näsimentor Oy - All Rights Reserved
Webdesign Media Fellows