Lasten- ja nuorisopsykiatrinen kotisairaanhoito


Näsimentorissa hoidetaan lasten ja nuorten kehityksen, tunne-elämän, käyttäytymisen ja perheen vuorovaikutussuhteiden häiriöitä sekä tehdään vanhemmuuden arviointeja. Työskentelymme perustuu lastenpsykiatrisen ja lastenneuropsykiatrisen hoitotyön osaamiseen.

Lastenpsykiatrisen kotisairaanhoidon tavoitteena on tarjota vanhemmille asiantuntevaa käytännön ohjausta psykiatrisen hoitotyön näkökulmasta, tarkoituksena vanhempien vahvistuminen omassa vanhemmuudessaan sekä perheen ja lasten ongelmien väheneminen.

Työskentely on ihmisläheistä, tuloksellista ja vaikuttavaa. Tavoitteet asetetaan yhdessä perheen ja kotikunnan työntekijöiden kanssa. Työskentelyssä on mukana koko perhe sekä tarpeen mukaan perheen verkostoa. Perheen toimintaa ja vuorovaikutusta tarkastellaan lapsen näkökulma huomioiden ja lapsen kehitystä tukien. Työskentelystä annetaan perheelle päivittäin kirjallinen yhteenveto.

Lastenpsykiatrisen kotisairaanhoidon työskentelyyn kuuluu yhteistyö päiväkodin, koulun ja muiden lapsen ja perheen arkeen kuuluvien verkostojen sekä lapsen kotipaikkakunnan ja erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa. Työskentelyssä kotikäynneillä on mahdollista olla mukana perheen oma perhetyöntekijä tai muun yhteistyötahon työntekijä.