Intensiivinen lastenpsykiatrinen kotisairaanhoito


Intensiivisen työotteen tarkoituksena on tiiviin ja avoimen hoitotyöskentelyn avulla auttaa vanhempia heidän vanhemmuudessaan ja näin ehkäistä lasten ja nuorten sijoittamista kodin ulkopuolelle. Intensiivisessä lastenpsykiatrisessa kotisairaanhoidossa etsitään vanhemmuuden omia voimavaroja, taitoja ja uskoa siihen, että lapsen ja nuoren on mahdollista jatkaa asumista omassa perheessään sekä käytännön tasolla autetaan vanhempia omaksumaan uusia toimintatapoja lasten ja nuorten kanssa. Intensiivisessä kotisairaanhoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Intensiivisen avoperhekuntoutusjakson pituus on 6 kk, käyntejä toteutetaan 3-5 viikossa, perheellä on mahdollisuus puhelintukeen sekä hoidolliseen huolenpito-ohjelmaan käyntien välissä. Intensiivisestä työskentelystä annetaan vanhemmille avoimen hoitotyönmallin mukaisesti viikoittaisesta työskentelystä palautetta kirjallisena. Sosiaalitoimelle annetaan kirjallinen raportti kuukausittain sekä loppuyhteenveto.