develop your own website


Lapsiperheiden palvelut

Näsimentorissa hoidetaan lasten ja nuorten kehityksen, tunne-elämän, käyttäytymisen ja perheen vuorovaikutussuhteiden häiriöitä. Tavoitteenamme on löytää perheille tukivälineet tulevaisuudelle, sekä tulos jolla perheet kokevat olevansa tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Työskentelymme perustuu vahvaan lastenpsykiatrisen ja lastenneuropsykiatrisen hoitotyön osaamiseen. Kotisairaanhoidon tavoitteena on tarjota vanhemmille asiantuntevaa käytännön ohjausta psykiatrisen hoitotyön näkökulmasta, tarkoituksena vanhempien vahvistuminen omassa vanhemmuudessaan sekä perheen ja lasten ongelmien väheneminen. Intensiivisellä työotteella voidaan tiiviin työskentelyn avulla auttaa vanhempia myös ehkäisemään lasten ja nuorten sijoittamista kodin ulkopuolelle. Perheiden tarpeiden mukaan sovitaan työskentelytuntien määrä / kuukausi, jolloin voidaan joustavasti vastata muutoksiin perheiden tilanteissa.

 • Perheille, joissa on: 
  - Psyykkisesti oireilevan lapsi tai nuori.
  - Lapsella on puheenkehityksen häiriö.
  - Väkivaltaista käyttäytymistä.
  - Vanhemman mielenterveyden häiriö.
  - Vanhemman päihdeongelma.
 • Työskentely:
  - Tavoitteet asetetaan yhdessä perheen ja kotikunnan työntekijöiden kanssa.
  - On mukana koko perhe sekä tarpeen mukaan perheen verkostoa.
  - Toteutetaan perheen kotona sekä koulussa ja päivähoidossa sen mukaan, missä ongelmat esiintyvät.
  - Perheen toimintaa ja vuorovaikutusta tarkastellaan lapsen näkökulma huomioiden ja lapsen kehitystä tukien. Tuetaan vanhemmuuden omia voimavaroja ja taitoja sekä autetaan vanhempia omaksumaan uusia toimintatapoja.
  - Yhteistyötä tehdään lapsen kotipaikkakunnan ja erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa.

© Copyright 2018 Näsimentor Oy - All Rights Reserved
Webdesign Media Fellows