simple site builder


Työvälineet kiusaamisväkivaltaan

Tarjoamme koulutuksia kiusaamisväkivallan tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi. Kiusaamisväkivaltaa kokeneiden jälkihuollon menetelmäkoulutusten avulla juurisyihin päästään käsiksi.

Vakava ja pitkään kestänyt kiusaaminen voi olla este suoriutua ja pärjätä elämässä. Tutkimuksissa on kyetty osoittamaan, että mitä pitempään kiusaaminen jatkuu, sitä kauemmin kiusatuksi tulleiden psykososiaaliset ongelmat jatkuvat, vaikka itse kiusaaminen olikin jo päättynyt.

 • Yksilöllinen tuki ja terapia 
  Tarjoamme keskusteluterapiaa kiusaamiskokemusten käsittelemiseksi. Etsimme yhdessä Sinulle soveltuvia selviytymisen ja elämänhallinnan keinoja. Kiusaamisväkivaltakokemus on hyvä purkaa ja pilkkoa, että asiat saavat oikeat mittasuhteet ja koettuja asioita päästään jäsentämään yhdessä. Ikävien kokemusten ei tarvitse antaa vaikuttaa koko elämään. Voit varata yhden tai useamman terapiaistunnon kerralla.
 • Tunnista, ota puheeksi ja puutu!
  Kiusaamisväkivallan perustason koulutus 3h. Koulutus sopii kaikille kiusaamisen ilmiöstä kiinnostuneille. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet ymmärtää kiusaamiseen liittyvää dynamiikkaa, kiusaamisen muotoja ja seuraamuksia. Koulutusta voi tilata räätälöidysti omalle yhteisölle. Tuomme koulutuksen luoksenne.
 • Kiusaamisväkivallan työpajat
  Työpajoissa 3-8 h syvennytään kiusaamisväkivallan teemoihin ja pohditaan kiusaamiseen liittyvää toiminnan kulttuuria, asenteita ja keinoja selviytyä eri tilanteissa. Työpajoissa on kaksi kiusaamisväkivallan asiantuntijaa ohjaamassa työskentelyä ja pohdinta sijoitetaan omaan yhteisöön. Kiusaamisväkivallan työpajat soveltuvat hyvin työyhteisöihin ja harrastusyhteisöihin. Koulutusta voi tilata räätälöidysti omalle yhteisölle.
 • Menetelmäkoulutus tarjoaa työvälineitä
  4h koulutuksessa opit hallitsemaan jälkihoidollisen menetelmän, jonka avulla kiusaamisväkivaltaa kokenutta voidaan tukea yksilö tai ryhmäinterventiona. Koulutus sopii hyvin ohjaustyötä tekeville mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opettajille, järjestöjen työntekijöille. Koulutukseen voi osallistua kaikki kiinnostuneet. Tämä koulutus on ollut suosittu! Koulutusta voi tilata räätälöidysti omalle yhteisölle.
 • Kiusaamisväkivalta® Tiimi
  Me olemme tiimi, jonka missiona on auttaa kiusaamisväkivaltaa kokeneita ihmisiä. Tarjoamme yhteisöille kiusaamisväkivaltaan liittyviä koulutuksia, seminaareja, työpajoja, konsultaatiota ja työnohjausta. Tuotamme myös terapalveluita yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

  Tiimimme; Suvi Reiman on psykiatrian erikoislääkäri ja neuropsykiatrinen valmentaja, Katri Pihlaja on sosiaalityöntekijä ja opettaja, Anna Walinen on sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Anne Hellsten on psykoterapeutti, perhe- ja pariterapeutti sekä työnohjaaja. Kaikki me olemme kokeneita kiusaamisväkivallan sekä mielenterveystyön asiantuntijoita.

© Copyright 2018 Näsimentor Oy - All Rights Reserved
Webdesign Media Fellows