Aikuisten palvelut

Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaan kotona pärjääminen, ennalta ehkäistä osastohoitojen tarvetta sekä tukea kotiutustilanteissa hoitotuloksen siirtyminen kotiin. Palvelumme kattaa hoidon tarpeen asiakkaan kanssa yhteisesti sovitulla tavalla.

site design templates

Aikuispsykiatrinen kotisairaanhoito on kuntoutusta asiakkaan kotona ja arjen ympäristöissä psykiatrisen hoitotyön keinoin. Asiakasta kuntoutetaan huolehtimaan itsestään, selviytymään arjestaan ja saamaan otetta oman elämän hallintaan.

 • Kenelle: 
  - sairauseläkkeellä tai määräaikaisella sairauseläkkeellä olevalle
  - sosiaalisesti syrjäytyneelle
  - tuetussa asumisessa tai asumisyksikössä asuvalle
  - skitsofreniapotilaalle
  - päihdeongelmaiselle
 • Työskentely:
  - Toteutetaan silloin, kun asiakas apua tarvitsee.
  - Keskeistä terapeuttiset keskustelut, kiireettömyys ja läsnäolo.
  - Asiakkaan sairauden oireiden tunnistamien ja vähentäminen esim. varomerkkien ennakointi.
  - Asiakkaan aktivoiminen ja motivoiminen kuntoutumaan.
  - Yhdessä arjen askareiden ja asioiden hoitamisen harjoittelu.
  - Tuetaan asiakasta ylläpitämään suhteita omiin läheisiinsä.
  - Yhteistyötä tehdään asiakkaan muiden hoitotahojen ja verkostojen kanssa.

© Copyright 2018 Näsimentor Oy - All Rights Reserved
Webdesign Media Fellows